Kruh

Vypočítejte obsah kruhu s obvodem 15m.

Správný výsledek:

S =  17,9049 m

Řešení:

o=15 r=o/(2π)=15/(2 3.1416)2.3873 S=π r2=3.1416 2.38732=17.9049 mBudeme velmi rádi, pokud najdete chybu v příkladu, pravopisné chyby nebo nepřesnost a ji nám prosím pošlete . Děkujeme!


Zobrazuji 0 komentářů:
avatar
K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Další podobné příklady a úkoly:

 • Obvod kruhu
  circle_axes Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 706,5 cm2
 • Poloměr
  c2 Jaký poloměr má kružnice s obvodem 28 cm.
 • Kruh
  circle Jak velký je obsah kruhu, pokud jeho obvod je 88,3 cm?
 • Obvod kruhu
  squares Vypočítejte obvod kruhu v dm, jehož poloměr se rovná straně čtverce s obsahem 0,49 dm2?
 • Obsah 20
  circles Obsah 2 kruhů jsou v poměru 4:9. Větší kruh má průměr 18 cm. Vypočítej poloměr měnšího kruhu.
 • Kruh - lehké
  kruh Obvod kruhu je 497 mm. Kolik mm je dlouhy průměr?
 • Vypočti 2
  circle_axes Vypočti obvod kruhu, je-li jeho obsah S = 2119,5 cm2.
 • Obsah na obvod
  circle11_3 Vypočítej obvod kruhu, pokud jeho obsah je 254,34 cm2
 • 15-úhelník
  220px-Regular_polygon_15_annotated.svg Vypočítejte obsah pravidelného 15-úhelníka vepsaného do kružnice o poloměru r = 4. Výsledek uveďte s přesností na dvě desetinná místa.
 • Kruh easy
  circle3 Vypočítejte obsah kruhu s poloměrem 1,2 m.
 • Útvar
  some_airplane Rovinný útvar má obsah 677 mm2. Vypočítejte jeho obvod, jestliže jeho obvod je nejmenší možný.
 • Obsah kruhu
  circle_packing_1 Vypočítejte obsah kruhu, jehož poloměr je 5 dm.
 • Poloměr
  green_circle Určete poloměr kruhu, jehož obvod i obsah je totéž číslo.
 • Kosočtverec
  kosostvorec_4 Vypočítejte obsah a obvod kosočtverce ABCD s úhlopříčkami 15m a 11m.
 • Kruh - lehké
  colorful-circle Vypočítejte obsah kruhu v dm2, pokud obvod kruhu je 31,4 cm.
 • Poloměr
  circle_axes Určetě poloměr kruhu, jehož obsah je S = 200 cm².
 • 30-úhelník
  30gon V pravidelném 30-ti úhelníku je poloměr kružnice vepsané 15cm. Zjištěte velikost hrany „a", poloměr kružnice opsané „R", obvod a obsah.