Obvod

Vypočítajte obsah kruhu s obvodom 15m.

Správny výsledok:

S =  17,9049 m

Riešenie:

o=15 r=o/(2π)=15/(2 3.1416)2.3873 S=π r2=3.1416 2.38732=17.9049 mBudeme veľmi radi, ak nájdete chybu v príklade, pravopisné chyby alebo nepresnosť a ju nám prosím pošlete. Ďakujeme!


Zobrazujem 0 komentárov:
avatar
Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Ďaľšie podobné príklady a úlohy:

 • Obvod 23
  circle5 Obvod kruhu je 150,72 centimetrov. Vypočítaj obsah kruhu.
 • Kruh
  circle Aký veľký je obsah kruhu, ak jeho obvod je 80,6 cm?
 • Obvod kruhu
  squares Vypočítajte obvod kruhu v dm, ktorého polomer sa rovná strane štvorca s obsahom 0,49 dm2?
 • Obsah kruhu
  circle3 Vypočítajte obsah kruhu s polomerom 1,2 m.
 • Kruh - ľahké
  kruh Obvod kruhu je 425 mm. Koľko mm je dlhý priemer?
 • Kruh 25
  blue_circle_1 Vypočítaj priemer kruhu, ktorého obsah S = 78,5 cm2.
 • Kruh má
  Squaring_the_circle Kruh má taký istý obsah ako štvorec, ktorého obvod je 400m. Vypočítajte priemer kruhu.
 • Dve tretiny
  blue_circle Dve tretiny obvodu kruhu majú dĺžku 12π cm. Vypočítaj obsah kruhu.
 • Obsah na obvod
  circle11_3 Vypočítaj obvod kruhu, ak jeho obsah je 254,34 cm2
 • Kruhy 4
  circles_2 1) vypočítajte polomer kruhu, ktorého obsah je 400 cm štvorcových 2) vypočítajte polomer kruhu, ktorého obvod je 400 cm. 3) vypočítajte obvod kruhu, ktorého obsah je 400 cm štvorcových 4) vypočítajte obsah kruhu, ktorého obvod je 400 cm.
 • Útvar
  some_airplane Rovinný útvar má obsah 677 mm2. Vypočítajte jeho obvod, ak jeho obvod je najmenší možný.
 • Kosoštvorec ABCD
  kosostvorec_4 Vypočítajte obsah a obvod kosoštvorca ABCD s uhlopriečkami 15m a 11m.
 • Z obsahu polomer
  circle_axes Určite polomer kruhu, ktorého obsah je S = 200 cm².
 • Akú výmeru
  green_circle Akú výmeru má kruhový záhon, ktorého obvod je 62,8 m? Koľko má hrán?
 • Obsah kruhu
  described_circle2 Vypočítajte obsah kruhu, ktorý má rovnaký obvod ako je obvod obdĺžnika vpísanej kružnici s polomerom r 9 cm tak, že jeho strany sú v pomere 2 ku 7.
 • Polomer
  green_circle Určte polomer kruhu, ktorého obvod aj obsah je to isté číslo.
 • Polomer
  kruh_1 Vypočítaj polomer kruhu ak obvod a obsah sú v pomere 2:5.