Päťdesiatmetrového 80722

Vypočítajte, koľko hl vody sa zmestí do päťdesiatmetrového skoseného bazéna, ak najmenšia hĺbka je 1,2 m a najväčšia hĺbka je 3 m, šírka bazéna je 20 m.

Správna odpoveď:

V =  21000 hl
n =  13067

Postup správneho riešenia:

h1=1,2 m h2=3 m a=20 m b=50 m  c=2h1+h2=21,2+3=1021=2,1 m V1=a b c=20 50 2,1=2100 m3  V=V1 hl=V1 10  hl=2100 10  hl=21000 hl=21000 hl
x=15 cm m=15:100  m=0,15 m S=h1 a+h2 a+2 c b=1,2 20+3 20+2 2,1 50=294 m2 S1=x2=0,152=4009=0,0225 m2  n=S/S1=294/0,0225=13067Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Viete objem a jednotku objemu a chcete premeniť jednotku objemu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: