Príklady na objem

Objem je veľkosť priestoru, ktorý vypĺňa, zaberá nejaké teleso. Objem má základnú SI jednotku meter kubický, ľudovo jeden kubík. Je to objem kocky o hrane jeden meter, tj. 1 m x 1m x 1 m. Medzi významné násobky, diely a odvodené jednotky patrí 1 l (jeden liter). Platí 1 m3 = 1000 l. Jeden hektoliter (1 hl) je 100 litrov.

Objem je vždy tretiou mocninou dĺžky. Alebo plocha krát dĺžka. Napr. objem kocky je a3 a objem hranola je S*h (obsah podstavy krát výška). Objem rotačných telies (guľa, kúžeľ) sa dá na strednej škole odvodiť integrovaním. Objem ihlana je vždy 1/3 objemu hranola. Objem zrezaných telies počítame buď vzorcom, alebo jednoducho odčítaním objemov dvoch telies.

Počet nájdených príkladov: 2154


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.
Tip: premeniť jednotky objemu vám pomôže naša kalkulačka premeny jednotiek objemu. Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.