Fyzikálne veličiny - príklady

Fyzikálna veličina je pojem číselne vystihujúci vlastnosť alebo stav fyzikálneho objektu. Napríklad fyzikálnou veličinou je dĺžka a jej zodpovedjúcou fyzikálnou jednotkou je meter (značka m). Podobne veličinou je hmotnosť a jednotkou je kilogram (značka kg). Fyzikálna veličiny môžu byť delené skalárne (má veľkosť) , vektorové (má veľkosť a smer) a tenzorové má veľkosť a viacero smerov).

Počet nájdených príkladov: 4865


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.