Príklady pre 8. ročník (ôsmakov)

Počet nájdených príkladov: 4072

 • Rovnice
  serwisy_chemia_01 ?
 • Štvrťka
  quarter_1 Akým číslom v percentách sa da vyjadrit štvrtina celku?
 • Odmocniny
  sqrt_8 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 81.
 • Polovica
  one_half Polovica z ? je: ?
 • Sčítajte
  abs_value Sčítajte absolútne hodnoty:
 • Rovnica 4
  math_1 Riešte rovnicu: ?
 • Percentá
  percent2 Vyjadrite v percentách:
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • Mocniny
  math_fun Platí pre ľubovoľné čísla a,b,c rovnosť:? ?
 • Jednoduchá rovnica
  img_reci Vyrieš nasledujúcu rovnicu: ?
 • Divné x
  pie Pre ktoré x platí ??
 • Dvojčleny
  two_persons K dvojčlenu ? pridajte také číslo, aby vzniknutý trojčlen bol druhou mocninou dvojčlena.
 • Zase odmocniny
  sqrt_1 Určte súčet druhých odmocnín z čísla 25.
 • Z geometrie
  Valec_ihlan_kuzel_a_ich_siete_ZS Ktoré z tvrdení nie je správne: ?
 • Odmocniny
  roots Čomu sa rovná súčin druhých odmocnín z 295936?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítajte výšku rovnostranného trojuholníka so stranou 38.
 • Nerovnica
  triangles_7 Ktoré x vyhovuje nerovnici 5 < -x plus 3
 • ABS
  sphere_nice Aká je hodnota výrazu ? ?
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?
 • Odmocniny - zase
  sqrt3_complex_2 Určte, čomu sa rovná súčet druhých odmocnín z čísla 12.

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .