Príklady na rovnice pre 8. ročník

Počet nájdených príkladov: 1265

 • Rovnica so zlomkami
  go Vypočítajte rovnicu: ? je to rovnica zo zlomkem.
 • Rovnica 4
  math_1 Riešte rovnicu: ?
 • Jednoduchá rovnica
  img_reci Vyrieš nasledujúcu rovnicu: ?
 • Lin. rovnica
  cubes Riešte v R nasledujúcu lineárnu rovnicu: ?
 • Rýdzokvadratická rovnica
  kvadrat Riešte rýdzokvadratickú rovnicu ?.
 • Rovnica s faktoriálom
  fact_1 Riešte rovnicu: x!:5=1008 Riešením rovnice je prirodzené číslo
 • Exponenciálna rovnica
  exp_4 Určte, čomu sa rovná y vo výraze 5^y=1/25
 • Rovnica - reciproká
  hyperbola_3 Riešte pre neznámu x: 7: x = 14: 1000
 • Rovnica
  nerovnica Príklad1: Riešte lineárnu rovnicu a vykonajte skúšku: ? Príklad 2: Riešte lineárnu nerovnica: ?
 • Diofantovská rovnica
  diofantos V množine celých čísel (Z) riešte rovnicu: ? Výsledok zapíšte ako násobok celočíselného parametra ?,(parameter t = ...-2,-1,0,1,2,3... ak má rovnica nekonečne veľa riešení)
 • Reciproká rovnica
  img_reci_1 Urči koren rovnice: 9/x-7/x=1
 • Diofant 2
  1diofantos Je rovnica   ? riešiteľná na množine celých čísel Z?
 • Rovnica
  eq2_3 Riešte nasledovnú rovnicu: 2x-(8x+1)-(x+2)/5=9
 • Sínus
  sine_cosine Určte najmenšie prirodzené číslo p, pre ktoré rovnica 4 sinx=p nemá riešenie.
 • Rovnica 12
  rovnice_3 Riešte rovnicu: 1/2x-2/8x=1/10 ; Výsledok zapíšte ako desatinné číslo.
 • Rovnica
  eq2_1 Riešením rovnice 3x = 8x je a/ žiadne reálne číslo b/ x = 8/3 c/ x = 3/8 d/ x = 0 e/ nekonečne veľa rešení
 • Rovnice
  serwisy_chemia_01 ?
 • Zlomok
  polynomial Pre aké x sa výraz ? rovná nule?
 • Divné x
  pie Pre ktoré x platí ??
 • Kvadratická
  eq2_4 Riešte kvadratickú rovnicu: ?

Máš zaujímavý príklad alebo úlohu, ktorý nevieš vypočítať? Vlož úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď .Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu? Príklady na rovnice. Príklady pre 8. ročník (ôsmakov).