Příklady na rovnice pro 8. ročník

Počet nalezených příkladů: 1204

 • Rovnice se zlomky
  go Vypočtete rovnici: ? je to rovnice se zlomkem.
 • Reciproká rovnice
  img_reci_1 Urči koren rovnice: 9/x-7/x=1
 • Jednoduchá rovnice
  img_reci Vyřeš následující rovnici: ?
 • Pět řešení
  eq1_1 Urči pět řešení rovnice o dvou neznámých. Zapiš jako uspořádané dvojice a zakresli do grafu. Jak vypadá graf lineární rovnice? 2x+3y=7
 • Rovnice
  circle_eq Vyřeš rovnici: 12-(12-5x)=3x+(x-4)
 • Mocninová rovnice
  exp_3 Pro n ϵ N řešte: 100=(0,01n)2
 • Rýze kvadratická rovnice
  kvadrat Řešte ryze kvadratickou rovnici ?.
 • Rovnice - reciproká
  hyperbola_3 Řešte pro neznámou x: 7: x = 14: 1000
 • Diofant 2
  1diofantos Je rovnice   ? řešitelná na množině celých čísel Z?
 • Sínus
  sine_cosine Určete nejmenší přirozené číslo p, pro které rovnice 4 sinx = p nemá řešení.
 • Diofantovská rovnice
  diofantos V množině celých čísel (Z) řešte rovnici: ? Výsledek zapište jako násobek celočíselného parametru ?, (parametr t = ...-2, -1,0,1,2,3... pokud má rovnice nekonečně mnoho řešení)
 • Rovnice 31
  eq222_34 Řešte rovnici s neznámou a: 3 (2a+1) = (a-3) • 4-5
 • Exponenciální rovnice
  exp_8 Určete, jakou hodnotu má y ve výrazu (3^y): (4^-1)=36. Neznáma y je přirozené číslo větší než nula.
 • Rovnice s iks
  eq2_3 Řešte následující rovnici: 2x- (8x + 1) - (x + 2) / 5 = 9
 • Rovnice
  num_6 x-2/x-1 -2 =x+1/x-2
 • Rovnice 24
  eq222_12 X/3-x/8=x/12+x/8
 • Součin - kvadratická rovnice
  circles_3 Součin dvou čísel je 900. Zvětšíme-li menší číslo o 2, zvětší se součin o 150. Určete obě čísla.
 • Rovnice
  rovnice_3 Řešte rovnici: 1 / 2x-2 / 8x = 1/10; Výsledek zapište jako desetinné číslo.
 • Zápis i rovnice
  workers Dva dělníci vyrobí za jednu směnu 138 součástek. Přitom první z nich vyrobí o 30% více než druhý. Kolik součástekvyrobí každý z nich? Potřebuji zápis i rovnici. Děkuji
 • Rovnice 2
  cyklo_3 1/ 5(x-1)-7=17-3(1-x) 2/ 3(y-2)-4y=2-(1+2y)

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici? Příklady na rovnice. Příklady pro 8. ročník (pro osmáky).