Příklady na rovnice

Počet nalezených příkladů: 2201

 • Jednoduchá rovnice 5
  eq1 Rovnice: 2,5+x=4,1+0,7
 • Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice x3=x?
 • Rovnice:
  eq1 Rovnice: 6(x+1)-4(2x+3)=7(x-1)+5(9-x)
 • Rovnice
  function Rovnice f(x) = 0 má kořeny x1 = 64, x2 = 100, x3 = 25, x4 = 49. Kolik je všech kořenů rovnice f(x2) = 0?
 • Rovnice s absolutní hodnotou
  abs_graph Kolik řešení má rovnice (|x| +x) |x-3| = |x+1| v oboru reálných čísel?
 • Rovnice
  calculator_2 Rovnice -2x2+bx -100 =0 má jeden kořen x1 = 12. Určitě koeficient b a druhý kořen x2.
 • Exponenciálni rovnice
  exp_8 Vypočítejte x z rovnice: (4^x):0,5=2/64
 • Logaritmická rovnice
  nat_log_ln Vypočítejte kořen rovnice: log26(7x + 12) = 0
 • Kvadratická rovnice
  Parabola_tangent Kvadratická rovnice -4x2+bx+c=0 má kořeny x1 = 85 a x2 = -46. Vypočítejte koeficienty b a c.
 • Reciproká rovnice
  img_reci_1 Urči koren rovnice: 9/x-7/x=1
 • Rovnice se zlomky
  go Vypočtete rovnici: 1- (2x-5)/(6) =3- (x)/(4) je to rovnice se zlomkem.
 • Rovnice - počet kořenů
  photomath Dosaď postupně čísla/0,1,2,3/do rovnice: (x - 1)(x - 3)(x + 1) = 0 Která z nich jsou jejím řešením? Existuje ještě další číslo, které je řešením této rovnice?
 • Kvadratická rovnice
  parabola Určitě čísla b, c tak aby čísla x1 = -1 a x2 = 3 byly kořeny kvadratické rovnice: ?
 • Dve rovnice
  fractions Riešte dve rovnice: 7*(x+1)-(3x+1)=21/2 a/3-a+6/12=2a-4
 • Pět řešení
  eq1_1 Urči pět řešení rovnice o dvou neznámých. Zapiš jako uspořádané dvojice a zakresli do grafu. Jak vypadá graf lineární rovnice? 2x+3y=7
 • Jednoduchá rovnice
  axes_1 Řešte pro x: 3 (x + 2) = x - 18
 • Nulové body
  absolute value Vypočítejte kořeny rovnice: ?
 • Jednoduchá rovnice
  img_reci Vyřeš následující rovnici: 9x-6(x-1)=5(x+2)-20
 • Diofantovská rovnice
  diofantos V množině celých čísel (Z) řešte rovnici: ? Výsledek zapište jako násobek celočíselného parametru ?, (parametr t = ...-2, -1,0,1,2,3... pokud má rovnice nekonečně mnoho řešení)
 • Rovnice 11
  rovnice Rešte rovnici: ?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?