Príklady na rovnice

Rovnica je výrok, rovnosť dvoch výrazov, ktoré sú spojené znakom rovnosti =. Riešenie rovnice obsahujúcej premenné pozostáva z určenia, ktoré hodnoty premenných robia rovnosť pravdivou. Premenné, pre ktoré musí byť rovnica vyriešená, sa tiež nazývajú neznáme. Hodnoty neznámych, ktoré spĺňajú rovnosť, sa nazývajú riešenia rovnice.

Počet nájdených príkladov: 3871


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?