Ročník - příklady

Počet nalezených příkladů: 7001

 • Bezvětří
  balloon_1 Za úplného bezvětří vzlétl balón a zůstal stát přesně nad místem, ze kterého vzlétl. To je od nás vzdáleno 250 metrů. Do jaké výšky balón vyletěl, když ho vidíme pod výškovým úhlem 25°?
 • Z rozhledny
  tower Z rozhledny vysoké 70 metrů vidíme člověka v hloubkovém úhlu 15 stupňů. Vypočítej, jak daleko od paty rozhledny člověk stojí. Nakresli a vypočítej.
 • Spočítej 3
  sand_pile Spočítej objem a hmotnost hromady písku tvaru kužele o průměru 8m a výšce v =4,5m, Hustota písku je 1500kg/M krychlový
 • Hliník
  sphere_Nickel Hliníkový předmět s hmotností 0,80 kg a teplotou 250°C byl vložen do vody o hmotnosti 1,6 kg a teplotou 23°C. Jaká je teplota soustavy po dosažení rovnovážného stavu? Předpokládáme, že tepelná výměna nastala jen mezi hliníkovým předmětem a vodou. Hmotnost
 • Ve vaně
  watermixing Ve vaně je voda o objemu 220 l a teplotou 65°C. Určete hmotnost m2 vody s teplotou 15°C, kterou přilijeme, aby výsledná teplota vody ve vaně byla 40°C. Tepelnou výměnu mezi vodou a okolím zanedbáme. Hmotnostní tepelná kapacita vody je 4200 J/kg ∙ °C.
 • V průměru
  stromy Lesní dělníci vysázeli v pondělí 96 stromečků, v úterý 120 stromečků, a ve středu 61 stromečků. Kolik stromečků vysázela posledni den ve čtvrtek, jestliže denně v průměru zasadila 105 stromečků?
 • Střecha 15
  kupola Střecha má tvar polokoule o průměru 8 m. Vypočítejte kolik m2 střešní krytiny je třeba na pokrytí celé střechy, když počítáme 15% na odpad a zbytky. Výsledek zaokrouhlete na desetiny m2. Ve výpočtu použijte konstantu pí zaokrouhlenou na dvě desetinná míst
 • Vodičem 2
  cu_wire_1 Vodičem prošel elektrický náboj 10 C za 50 s. Jaký procházel vodičem elektrický proud?
 • Vodičem
  coulomb Vodičem protékal elektrický proud 100 mA po dobu 160 s. Jaký elektrický náboj jím prošel?
 • V jednej rovine
  aircraft-02_2 Mestá A, B, C ležia v jednej výškovej rovine. C je 50 km na východ od B, B je severne od A. C je odchýlené o 50° od A. Lietadlo letí okolo miest A, B, C v rovnakej výške. Keď lietadlo letí okolo B, jeho výškový uhol k A je 12°. Určte výškový uhol k A, keď
 • Úhel úhlopříčky
  jehlan_4b_obdelnik V pravidelném 4-bokem jehlanu zvíře boční hrana s úhlopříčkou podstavy úhel 55°. Délka boční hrany je 8 m. Vypočtěte povrch a objem jehlanu.
 • Jehlan
  jehlan_2 Pravidelný 4-boky jehlan má tělesových výšku 2 dm a protilehlé boční hrany svírají úhel 70°. Vypočtěte povrch a objem jehlanu.
 • Podstavou
  space_diagonal Podstavou čtyřbokého hranolu je obdélník o rozměrech 3 dm a 4 dm. Výška hranolu je 1 m. Zjistěte jaký úhel zvíra tělesová úhlopříčka s úhlopříčkou podstavy.
 • Pan Veselý
  bank_1 Pan Veselý si vložil do banky 15000 eur na roční termínovaný vklad. Po prvním roce mu přibylo 600 eur. Jaká byla roční úroková míra jeho vkladu?
 • Hustilka
  fitball Nafouknutej gymnastickej míč má mít průměr 65cm. Kolikrát musíme do zcela vyfučanej míče napumpovat hustilkou vzduch, aby byla nafoukaná, pokud pracovní objem hustilky je válec s vnitřním průměrem 2cm a výškou 25cm? (Výsledek zaokrouhlete na desítky).
 • Ve váze
  ruze Ve váze byly růže, červených byla poloviny, čtvrtina byla bílých a 12 žlutých. Kolik bylo celkem ve váze růží?
 • Textil - látka
  textiles Pokud máte látku o velikosti 1 metr čtvereční, kolik 20 × 20 × 8 cm tašek můžete vyrobit?
 • MO Z7–I–6 2021
  triangle1 V trojúhelníku ABC leží na straně AC bod D a na straně BC bod E. Velikosti úhlů ABD, BAE, CAE a CBD jsou postupně 30°, 60°, 20° a 30°. určete velikost úhlu AED.
 • Průměrná 16
  average Průměrná hmotnost deseti jablek činí 200 g. Jak se změní průměrná hmotnost jablek, jestliže jedno jablko o hmotnosti 106 g sníme?
 • 6 slepic
  chicken_1 6 slepic váží o 3 kg více než 3 husy a o 7 kg méně než 5 husy, kolik váží slepice a kolik husa?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.