Příklady pro 9. ročník (pro deváťáky)

Počet nalezených příkladů: 3760

 • Rovnice s dělením
  tuzky_1 Urči x,y: x+y=10 x: y=10
 • Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 • Trigonometrie
  sinus Platí rovnost? ?
 • Procentá
  percent2 Vyjádřete v procentech:
 • Přímka
  skew_lines Je pravda že přímky které se neprotínají jsou rovnoběžné?
 • Kvadr. rovnica
  eq2_4 Rešte kvadratickou rovnici: ?
 • Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 • Kv. rovnica
  eq222_11 Riešte rovnicu (y+5/y-3) + (y+3/y-5) =3
 • ABS
  sphere_nice Jaká je hodnota výrazu ??
 • Vypočítej
  percent2_1 0,6 procent z n je 18. vypočítej n.
 • Kvocient GP
  geometric_1 Určete kvocient GP, pokud a1=5 a a1+a2=12.
 • Trojúhelník
  trangle_nice Vypočítejte výšky v trojúhelníku ABC, jestliže a=53, b=69 a c=26.
 • Rovnice
  cubic Kolik reálných kořenů má rovnice x3=x?
 • Vlajka
  cr_flag Kolik procent zaujímá bílá barva na české vlajce?
 • Zlomek
  polynomial Pro jaké x se výraz (4x2-16)/(3x2 -6x) rovna nule?
 • Zmenšete
  percent_1 Zmenšete číslo 400 o 5%
 • Z 3820
  nepodarky_2 Z 3820 výrobků bylo 3792 bezchybných. Kolik procent připadalo na zmetky?
 • AP - lehký
  sigma_1 Urči prvních 9 členů posloupnosti, pokud a10 = -1, d = 4
 • Aritmetická postupnosť
  Arithmetic-medal a1 = 1 s40 = 1600 a40 = ?
 • Posloupnost 2
  seq2 Napište prvních 4 členů aritmetické posloupnosti a13=-80, d=-7

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.