Soustava rovnic - 9. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 866

 • Soustava rovnic
  rovnica Řešte soustavu rovnic: x+y = -1 x+5y = 3
 • Soustava rovnic
  rovnica Řešte soustavu rovnic: x+y = 4 x-3y = -6
 • Soustava rovnic
  fun Řešte soustavu rovnic: x+4y = -1 y = -1
 • Soustava rovnic
  linsys Řešte následující soustavu rovnic o třech neznámých 3x+2y+3z=110 5x-y-4z=0 2x-3y+z=0
 • Soustava rovnic
  matrix Vyřeš soustavu rovnic libovolnou metodou a proveď zkoušku: 2(x+y)-3(y+2)= -1 x+2/3y-6=2
 • Soustava 13
  eq2 Řešte soustavu rovnic: 3x-(y+2)/2 =9 (x+2)/5-2y =5
 • Soustava 12
  eq222 Řešte soustavu: 2*(x-2)=6y+6 y-x=-2
 • Vyrešte
  linear_eq Vyrešte nasledujíci soustavu rovnic: x + 4y = 5 2x – 3y = -6
 • Rovnice
  numbs Vyřeš soustavu rovnic dosazovací, porovnávací i sčítací metodou a proveď zkoušku: 4x+y=5 3x-5y=21
 • Rovnice s dělením
  tuzky Urči x,y: x+y=10 x: y=10
 • Řešte
  linear_eq Řešte soustavu dvou rovnic o dvou neznámých: 1,5x+1,2y=0,6 0,8x-0,2y=2
 • Ciferný součet 3
  numbers2 Ciferný součet dvojciferného čísla je 8. Zaměníme-li pořadí číslic, dostaneme číslo o 18 menší než původní číslo. Urči tato čísla. Pomocí lineárních rovnic o dvou neznámých.
 • Eliminační metoda
  rovnice Řešte soustavu lineárních rovnic eliminační metodou: 5/2x + 3/5y= 4/15 1/2x + 2/5y= 2/15
 • Rovnica
  p1110617 Vyřešte rovnice: 6(x+7)+4(y-5)=12 2(x+y)-3(-2x+4y)=-44
 • Rovnice o dvou neznámých
  eq222 Rěšte soustavu: 15x+30y=-20 0,3x-0,2y=0,4
 • AP 6
  progression_ao Vypočítejte prvních 5 členů aritmetické posloupnosti, je-li dáno: a2 – a3 + a5 = 20 a1 + a6 = 38
 • Viju
  rabbits Viju má 40 kuřat a králíků. Pokud je všech noh 90, kolik králíků je s Viju?
 • Průsečík funkcí
  intersection_fn Urči průsečík funkcí. a) y=2x+3, y= -x+4 b) y=3x+7, y= -2x-3
 • Součet 30
  scientific Součet 2 čísel x a y je 80, jejich rozdíl je 16. Urči čísla x a y.
 • Po zahradě
  zajic Po zahradě běhají slepice a králíci, 22 hlav a 62 nohou, kolik je kterých?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Máte soustavu rovnic a hledáte kalkulačku soustavy lineárních rovnic? Soustava rovnic - příklady. Příklady pro 9. ročník (pro deváťáky).