Pythagorova věta - 9. ročník - příklady a úlohy

Počet nalezených příkladů: 676

 • Čtvrtletka
  unitCircle Je-li tg α = 2,8, vypočítejte sin α, cos α, cotg α .
 • Krychle
  diagonal Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle s hranou 6cm.
 • Kružnice
  talesova Na kružnici k průměru |MN|=61 leží bod J. Úsečka |MJ| = 22. Vypočítejte délku úsečky JN.
 • Pětiúhelník
  5gon_diagonal Vypočtěte stranu a, obvod a obsah pravidelného 5-úhelníku, pokud Rop = 6cm.
 • Vzdálenost
  origin_math Jaká je vzdálenost mezi počátkem O and bodem A se souřadnicemi [18; 22]?
 • Rozhodni 2
  rt_triangle Rozhodni, zda je trojúhelník pravoúhlý (strany 5,11,7, cm)
 • Vypočtěte 17
  tetrahedron Vypočtěte povrch pravidelného čtyřstěnu, je-li délka stěnové výšky Vs=1 dm
 • Důkaz PV
  pytagoras Lze jednoduše dokázat Pythagorovu větu pomocí Euklidových vět? Pokud ano, dokažte.
 • Poloměr
  numbers Najděte poloměr kruhu pomocí Pythagorovy věty jestliže a = 9, b = r, c = 6 + r
 • Vzdálenost bodů
  distance Vypočítejte vzdálenost bodů X[18; 19] a W[20; 3].
 • Krychle - úhlopříčka
  cube_diagonal Určitě délku tělesových úhlopříčky krychle o hraně 45 m.
 • Čtverec 25
  square_axes Sestrojte čtverec je-li dáno u-a=1
 • Úhlopříčka
  square_diagonal Vypočítejte délku úhlopříčky čtverce, jehož strana je a = 7 cm.
 • Vypočítej 88
  rs_triangle2 Vypočítej obsah rovnostranného trojuhelníku o straně 15 cm.
 • Výslednice
  resultant_force Urči výslednici dvou kolmých sil F1=560N a druhá síla je o 25% menší?
 • Park
  diamond V parku tvaru kosočtverce je vyznačena trasa spojující místa A, D, S, C, B, A. Vypočítejte její délku, když |AB|=108m, |AC|=172,8m.
 • Vektory
  vektory Urči velikost vektorů u= (2,4) a v= (-3,3)
 • Výška
  equilateral_triangle Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník li jeho obvod je 8?
 • Vepsaná a opsaná
  stvorec_kruh Vypočítej délku kružnice vepsane a kružnice opsane čtverci ABCD so stranou 5cm.
 • Pozemek
  pozemek Pozemek tvaru čtverce má rozlohu 324m2. Vypočítejte délku cesty, která vede úhlopříčně pres pozemek.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka. Pythagorova věta - příklady. Příklady pro 9. ročník (pro deváťáky).