Pythagorova věta - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 825

 • Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 37 dm, 35 dm, 12 dm ? Δ DEF: 83 m, 82 m, 7 m ? Δ GHI: 35 dm, 28 dm, 21 dm ? Δ JKL: 48 mm, 64 mm, 80 mm ? Δ MNO: 24 mm, 7 mm, 25 mm ?
 • Šetiůhelník
  6gon Vypočti obsah pravidelného šetiůhelníku o straně a=2cm
 • Vektor PQ
  vectors_2 Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 • Výška RT
  unilateral_triangle Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou b = 43?
 • ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 • Čtvrtletka
  unitCircle Je-li tg α = 2,8, vypočítejte sin α, cos α, cotg α .
 • Euklid2
  euclid V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dána odvěsna a=27 a výška v=12. Určete obvod trojúhelníka.
 • Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 • Vypočítejte
  equilateral_triangle2 Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku, jehož obsah je 50cm čtverečních.
 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramenném trojúhelníku ABC je |AC| = |BC| = 13. |AB| = 10. Vypočtěte poloměr vepsané (r) a opsané (R) kružnice.
 • Čtverec 10
  ppyth5 Vypočítej stranu čtverce s uhlopříčkou 10cm.
 • Střed
  circle Vypočítejte súradnice středu kružnice: ?
 • Rozhodni
  decide Rozhodni, zda trojice čísel udává strany pravoúhlého trojúhelníku: 26,24,10.
 • Kružnice
  talesova Na kružnici k průměru |MN|=61 leží bod J. Úsečka |MJ| = 22. Vypočítejte délku úsečky JN.
 • Ťěžnice
  1taznice_rt V pravoúhlém trojúhelníku jsou odvěsny a=41 dm b=42 dm. Vypočítejte délku těžnice tc na přeponu.
 • Osová souměrnost
  axail_symmetry Vypočítejte souřadnice bodu B osově symetricky s bodem A [-1, -3] podél přímky p: x + y - 2 = 0.
 • Vzdálenost
  origin_math Jaká je vzdálenost mezi počátkem O and bodem A se souřadnicemi [18; 22]?
 • Úsečka
  segment_AB Vypočítejte délku úsečky AB, jestliže souřadnice koncových bodů jsou A[5, -6] a B[-1, 9].
 • Úhlopríčka
  krychle_9 Vypočítej délku telesové úhlopríčky v krychli o straně 15 cm.
 • Odvěsny
  pyt_theorem Přepona pravoúhlého trojúhelníka je 41 a součet odvěsen je 49. Určete velikost odvěsen.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.