Pythagorova věta - příklady

Počet nalezených příkladů: 868

 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 14.
 • ABS KC
  complex_num Vypočítejte absolutní hodnotu komplexního čísla -15-29i.
 • Šetiůhelník
  6gon Vypočti obsah pravidelného šetiůhelníku o straně a=2cm
 • Věty
  pyt_triangle Z které věty přímo vyplývá platnost Pythagorovy věty v pravoúhlém trojúhelníku? ?
 • Výška RT
  unilateral_triangle Jakou výšku má rovnostranný trojúhelník se stranou b = 43?
 • Trojúhelník
  eq_triangle Může být pravoúhlý trojúhelník rovnostranný?
 • Vypočítejte
  equilateral_triangle2 Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku, jehož obsah je 50cm čtverečních.
 • Obrácená Pythagorova věta
  pytagors Dané jsou délky stran trojúhelníku. Rozhodněte, který z nich je pravoúhlý: Δ ABC: 37 dm, 35 dm, 12 dm ... Δ DEF: 83 m, 82 m, 7 m ... Δ GHI: 35 dm, 28 dm, 21 dm ... Δ JKL: 48 mm, 64 mm, 80 mm ... Δ MNO: 24 mm, 7 mm, 25 mm ...
 • Čtverec 10
  ppyth5 Vypočítej stranu čtverce s uhlopříčkou 10cm.
 • Rozhodni
  decide Rozhodni, zda trojice čísel udává strany pravoúhlého trojúhelníku: 26,24,10.
 • Čtvrtletka
  unitCircle Je-li tg α = 2,8, vypočítejte sin α, cos α, cotg α .
 • Úhlopríčka
  krychle_9 Vypočítej délku telesové úhlopríčky v krychli o straně 15 cm.
 • Rovnoramenný IV
  iso_triangle V rovnoramenném trojúhelníku ABC je |AC| = |BC| = 13. |AB| = 10. Vypočtěte poloměr vepsané (r) a opsané (R) kružnice.
 • Vektor PQ
  vectors_2 Ze zadaných souřadnic bodů P = (5, 8) a Q = (6, 9), najděte souřadnice a velikost vektoru PQ.
 • Krychle
  diagonal_1 Vypočítejte délku tělesové úhlopříčky krychle s hranou 6cm.
 • Osová souměrnost
  axail_symmetry Vypočítejte souřadnice bodu B osově symetricky s bodem A [-1, -3] podél přímky p: x + y - 2 = 0.
 • Kosoštvorec
  rhombus2_3 V kosočtverci s obsahem 68 je jedna úhlopříčka o 6 delší než druhá. Určitě délky úhlopříček a stranu kosočtverce.
 • Kružnice
  talesova Na kružnici k průměru |MN|=61 leží bod J. Úsečka |MJ| = 22. Vypočítejte délku úsečky JN.
 • Kulový vrchlík
  koule2 Jaký je povrch kulového vrchlíku, základna průměr 20 m, výška 2 m.
 • Výška
  thales_law Platí pro každý pravoúhlý trojúhelník že jeho výška je dlouhá maximálně polovinu přepony?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.Pythagorova věta je základ výpočtů kalkulačky pravouhlého trojuholníka.