Pravoúhlý trojúhelník kalkulačka
Prosím zadejte dvě vlastnosti pravoúhlého trojúhelníku

Znám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Trigonometrie - řešič pravoúhlého trojúhelníku. Najde přeponu c trojúhelníku - kalkulačka. Plocha S pravoúhlého trojúhelníku - kalkulačka.

Kalkulačka pravoúhlého trojúhelníku vypočítá úhly, strany (přilehlé, protilehlé, přeponu) a obsah libovolného pravoúhlého trojúhelníku. Jakýkoliv pravoúhlý trojúhelník zcela určují dvě nezávislé vlastnosti. Kalkulačka poskytuje podrobné vysvětlení každého výpočtu.

   Pravoúhlý trojúhelník je druh trojúhelníku, který má jeden úhel, který měří C = 90 °. V pravém trojúhelníku je strana c, která je oproti úhlu C = 90 °, nejdelší strana trojúhelníku a nazývá se přepona. Strany a, b jsou délky kratších stran, také nazývané odvěsny nebo ramena. Proměnné pro úhly jsou A, B nebo α (alpha) a β (beta). Proměnná h se vztahuje na výšku trojúhelníku, což je vzdálenost od vrcholu C po přeponu trojúhelníku.


Možnosti výpočtu trojúhelníku:

Pravoúhlý trojúhelník v slovních úlohách v matematice:

 • Trojúhelník P2
  1right_triangle Může mít trojúhelník dva pravé úhly?
 • Štafle
  rebrik Nerozložený dvojitý žebřík (štafle ve tvaru A) má délku 10 m. Do jaké výšky bude dosahovat, když si malíř roztáhl obě části žebříku a zajistil tak, že na zemi budou obě části žebříku od sebe vzdáleny 12 m.
 • Pravoúhlý
  r_triangle V trojúhelníku s pravím úhlem u vrcholu C je úhel alfa o 24 stupnu menší než uhel beta určete velikost úhlů trojúhelníka.
 • Vichřice
  stromy Vichřice nalomila svisle rostoucí smrk ve výšce 8 metrů nd zemí. Vrchol dopadl na zem 6 metrů od paty smrku. Určete původní výšku smrku.
 • Pravoúhlý 19
  triangle2 Pravoúhlý trojúhelník. Je dáno: strana c=15,8 a úhel alfa=73°10' Výpočtete stranu a, b, úhel beta a obsah
 • Jedna
  RightTriangleMidpoint Jedna z odvěsen pravoúhlého trojúhelníku má délku 12 cm. V jaké vzdálenosti je střed přepony od druhé odvěsny?
 • Vyznač
  kolmice Vyznač 4 různé body O, P,R. S. Vyznač usečky OP, OR, OS. Vyznačene usečky změř.
 • Výška
  thales_law Platí pro každý pravoúhlý trojúhelník že jeho výška je dlouhá maximálně polovinu přepony?
 • Lanovka 2
  cable-car Lanovka má délku 1800 m. Vodorovná vzdálenost horní a dolní stanice lanovky je 1600 m. Vypočítej, o kolik výškových metrů je horní stanice výš než dolní stanice.
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 14.
 • Euklid2
  euclid V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dána odvěsna a=26 a výška v=18. Určete obvod trojúhelníka.
 • Vypočítejte 40
  lich Vypočítejte obsah pravoúhlého lichoběžníku, jehož kolmé rameno má délku 27 mm a základny mají délku 33mm a 19 mm.
 • Stolař
  trig Stolař opřel dvoumetrovou kuchyňskou desku o zeď. Dolní hrana je od zdi vzdálena 0,75m. V jaké výšce od země je opřena horní hrana desky?
 • Výška letadla
  aircraft-02 V jaké výšce letí letadlo, které zaměřil radar pod výškovým úhlem 15°24‘ a přímá vzdálenost letadla od radaru 5545 m?
 • Vypočítejte
  equilateral_triangle2 Vypočítejte délku strany rovnostranného trojúhelníku, jehož obsah je 50cm čtverečních.


slovní úlohy - více »