Pravoúhlý trojúhelník kalkulačka
Prosím zadejte dvě vlastnosti pravoúhlého trojúhelníku

Znám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Trigonometrie - řešič pravoúhlého trojúhelníku. Najde přeponu c trojúhelníku - kalkulačka. Plocha S pravoúhlého trojúhelníku - kalkulačka.

Kalkulačka pravoúhlého trojúhelníku vypočítá úhly, strany (přilehlé, protilehlé, přeponu) a obsah libovolného pravoúhlého trojúhelníku. Jakýkoliv pravoúhlý trojúhelník zcela určují dvě nezávislé vlastnosti. Kalkulačka poskytuje podrobné vysvětlení každého výpočtu.

   Pravoúhlý trojúhelník je druh trojúhelníku, který má jeden úhel, který měří C = 90 °. V pravém trojúhelníku je strana c, která je oproti úhlu C = 90 °, nejdelší strana trojúhelníku a nazývá se přepona. Strany a, b jsou délky kratších stran, také nazývané odvěsny nebo ramena. Proměnné pro úhly jsou A, B nebo α (alpha) a β (beta). Proměnná h se vztahuje na výšku trojúhelníku, což je vzdálenost od vrcholu C po přeponu trojúhelníku.


Možnosti výpočtu trojúhelníku:

Pravoúhlý trojúhelník v slovních úlohách v matematice:

 • Pravoúhlý trojúhelník
  triangles Pravoúhlý trojúhelník ABC s odvěsnou a = 19 má obsah S = 95. Vypočítejte délky zbývajících stran.
 • Trojúhelník
  eq_triangle Může být pravoúhlý trojúhelník rovnostranný?
 • Je pravoúhlý?
  nice_3d Velikosti dvou vnitřních úhlů v trojúhelníku jsou: α=40°, β=10°. Je trojúhelník pravoúhlý?
 • Je pravoúhlý?
  rtriangle Je trojúhelník se stranami 65, 39 a 52 pravoúhlý?
 • Pravoúhlý 19
  triangle2 Pravoúhlý trojúhelník. Je dáno: strana c=15,8 a úhel alfa=73°10' Výpočtete stranu a, b, úhel beta a obsah
 • Pravoúhlý 30
  rt_triangle Pravoúhlý trojúhelník s celočíselnou délkou dvou stran má odvěsnu dlouhou √11. Kolik měří jeho nejdelší strana?
 • Pravoúhlý trojúhelník
  fun-triangle Pravoúhlý trojúhelník má přeponu dlouhou 17 cm. Odvěsny zmenšíme-li o 3 cm zmenší se jeho přepona o 4 cm. Určete velikost odvěsen.
 • Pravoúhlý trojúhelník 8
  RightTriangleMidpoint Pravoúhlý trojúhelník. Je dano: strana b=15,8 úhel alfa =15°11` Výpočtete stranu a, c, úhel beta a obsah
 • Trojúhelník
  squares4 Trojúhelník ABC má délky stran m-1; m-2; m-3. Jaký musí být m, aby byl a) pravoúhlý b) ostroúhlý?
 • Pravoúhlý trojúhelník
  rt_ttt Je dán pravoúhlý trojúhelník ABC, c je přepona. Vypočtěte strany a, b, úhel beta pokud c = 5 a úhel alfa = A = 35 stupňů.
 • Pravoúhlý trojuhelník
  rt_triangle Pravoúhlý trojuhelník úhel alfa 90 stupňů úhel beta 55 stupňů c=10cm vypočíst pythagorovou větou strany a, b
 • Trojúhelník ABC
  ABC Mějme pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem při vrcholu C, |BC| = 18, |AB| = 33. Vypočítejte výšku vAB trojúhelníku na stranu AB.
 • Je pravoúhlý 4
  triangle_1111 Rozhodněte zda trojúhelník XYZ je pravoúhlý. x = 4 m, y = 6 m, z = 4 m
 • Odmocninky
  rt_sqrt Může trojúhelník se stranami √3, √5 a √8 být pravoúhlý trojúhelník?
 • Pravoúhlý trojúhelník
  triangle_rt1 Pokud pravoúhlý trojúhelník ABC má strany a = 13, b = 11,5, c = 22,5; najděte jeho obsah.


slovní úlohy - více »