Pravoúhlý trojúhelník kalkulačka
Prosím zadejte dvě vlastnosti pravoúhlého trojúhelníku

Znám symboly: a, b, c, A, B, v, S, o, r, R


Trigonometrie - řešič pravoúhlého trojúhelníku. Najde přeponu c trojúhelníku - kalkulačka. Plocha S pravoúhlého trojúhelníku - kalkulačka.

Kalkulačka pravoúhlého trojúhelníku vypočítá úhly, strany (přilehlé, protilehlé, přeponu) a obsah libovolného pravoúhlého trojúhelníku. Jakýkoliv pravoúhlý trojúhelník zcela určují dvě nezávislé vlastnosti. Kalkulačka poskytuje podrobné vysvětlení každého výpočtu.

   Pravoúhlý trojúhelník je druh trojúhelníku, který má jeden úhel, který měří C = 90°. V pravém trojúhelníku je strana c, která je oproti úhlu C = 90°, nejdelší strana trojúhelníku a nazývá se přepona. Strany a, b jsou délky kratších stran, také nazývané odvěsny nebo ramena. Proměnné pro úhly jsou A, B nebo α (alpha) a β (beta). Proměnná h se vztahuje na výšku trojúhelníku, což je vzdálenost od vrcholu C po přeponu trojúhelníku.


Možnosti výpočtu trojúhelníku:

Pravoúhlý trojúhelník v slovních úlohách v matematice:slovní úlohy - více »