Výpočet trojúhelníku SSS
Prosím zadejte tři strany trojúhelníku:


Kalkulačka řeší trojúhelník zadaný délkami tří stran (věta SSS). Používá Heronův vzorec a trigonometrické funkce pro výpočet obsahu (plochy) trojúhelníku a jeho dalších vlastností.

Pokud víte o trojúhelníku jeho vlastnost - pokračujte kalkulačkou pro rovnostranný, rovnoramenný nebo pravoúhlý trojúhelník.

Trojúhelník SSS příklady:slovní úlohy - více »