Výpočet trojúhelníku SSU
Prosím zadejte dvě strany a nesvírající úhel
°


Kalkulačka řeší trojúhelník zadaný délkami dvou stran a přilehlým úhlem (věta SSU). Používá k řešení kvadratickou rovnici (možné je jedno nebo dvě řešení), pak Heronův vzorec a trigonometrické funkce pro výpočet obsahu (plochy) trojúhelníku a jeho dalších vlastností.