Výpočet trojuholníka SSU
Prosím zadajte dve strany a nezvierajúci uhol
°


Kalkulačka rieši trojuholník zadaný dvoma stranami a jedným protiľahlým uhlam (veta SSU). Používa k riešeniu kvadratickú rovnicu (možné je jedno alebo dve riešenia), potom Herónov vzorec a trigonometrické funkcie na výpočet obsahu (plochy) trojuholníka a jeho ďaľších vlastností.