Výpočet trojuholníka UUS
Prosím zadajte dva uhly a jednu protiľahlú stranu
°
°


Kalkulačka rieši trojuholník zadaný jednou stranou a dvoma uhlami (priľahlým a protiľahlým). Používa sínusovú vetu na určenie neznámych strán, Herónov vzorec a trigonometrické funkcie na výpočet obsahu (plochy) trojuholníka a jeho ďaľších vlastností.