Výpočet trojuholníka SV
Prosím zadajte súradnice vrcholov


Kalkulačka rieši trojuholník zadaný súradnicami troch vrcholov v rovine (alebo v 3D priestore). Kalkulačka plochy trojuholníka podľa bodov v rovine. Používa Herónov vzorec a trigonometrické funkcie na výpočet obsahu (plochy) trojuholníka a jeho ďaľších vlastností.
Kalkulačka používa nasledovný postup riešenia: Z troch dvojích bodov určí Pytagorovou vetou dĺžky strán trojuholníka. Nasleduje výpočet neznámych parametrov trojuholníka použitím totožného postupu ako pri riešení SSS trojuholníka.

Trojuholník v analytických úlohach:slovné úlohy - viacej »