Rovnostranný trojuholník kalkulačka
Prosím zadajte jednu vlastnosť rovnostranného trojuholníka

Poznám symboly: a, v, S, o, r, R


Táto kalkulačka rovnostranného trojuholníka vypočíta ľubovoľný rovnostranný trojuholník zadaním jednej jeho vlastnosti (okrem uhlov, pretože α = β = γ = 60°). Umožňuje výpočet všetkých parametrov trojuholníka, ak zadáte jeden jeho parameter napr. plochu trojuholníka S=125

Možnosti výpočtu trojuholníka:

Rovnostranný trojuholnik v slovných úlohách v matematike:slovné úlohy - viacej »