Vpísaný trojuholník

Do štvorca s dĺžkou strany 1 je vpísaný rovnostranný trojuholník tak, že má so štvorcom jeden spoločný vrchol. Aký je obsah vpísaného trojuholníka?

Správna odpoveď:

S =  0,4641

Postup správneho riešenia:

a2=12+x2 a2=(1x)2+(1x)2  1+x2=(1x)2+(1x)2  12+x2=(1x)2+(1x)2  x2+4x1=0 x24x+1=0  a=1;b=4;c=1 D=b24ac=42411=12 D>0  x1,2=2ab±D=24±12=24±23 x1,2=2±1,7320508075689 x1=3,7320508075689 x2=0,26794919243112   Sucinovy tvar rovnice:  (x3,7320508075689)(x0,26794919243112)=0  0<x<1 x=x2=0,26790,2679  a=1+x2=1+0,267921,0353  S=43 a2=43 1,03532=0,4641

Výpočet overte naším kalkulátorom kvadratických rovníc .


Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: