Príklady na pravouhlý trojuholník

Pravoúhlý trojuholník je typ trojuholníka, ktorý má jeden uhol, ktorý meria presne 90 stupňov (pravý uhol). Tento uhol je tvorený priesečníkom dvoch strán trojuholníka, ktoré sa nazývajú odvesny trojuholníka. Ďalšia strana trojuholníka sa nazýva prepona, čo je strana protiľahlá pravému uhlu a je najdlhšou stranou trojuholníka. Pravoúhlé trojuholníky sú dôležité v matematike a používajú sa v mnohých oblastiach vedy a techniky, vrátane trigonometrie, fyziky a stavebníctva. Základným výsledkom geometrie je Pytagorova veta, ktorá hovorí, že v pravouhlom trojuholníku sa súčet štvorcov odvesien (a,b) sa rovná štvorcu prepony (c): a2+b2 = c2.

Počet nájdených príkladov: 1586


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.