Príklady na trojuholník

Trojuholník je mnohouholník s troma hranami a troma vrcholmi. Je to jeden zo základných tvarov v geometrii. Súčet vnútorných uhlov trojuholníka je vždy 180 stupňov. Vonkajší uhol trojuholníka je uhol, ktorý je doplnkovým uhlom k vnútornému uhlu. Najznámejší vzorec je jeho obsah je S = a*h /2, kde a je dĺžka strany trojuholníka a h je výška trojuholníka.

Počet nájdených príkladov: 2313


Máš úlohu, nad ktorou si lámeš aspoň 10 minút hlavu? Pošli nám úlohu a my Ti ju skúsime vypočítať.Na túto emailovú adresu Vám odpovieme riešenie; vyriešené príklady pribúdajú aj tu. Ak ju uvediete, uveďte ju bezchybne a skontrolujte si či nemáte plný mailbox.

Prosím nevkladajte súťažné úlohy z aktuálnych súťaží typu Matematická olympiáda, korenšpondenčné semináre Mal, matik.strom.sk, Pytagoriády atď.
Prajeme si, aby domáce kolo bolo pre súťažiacich primeranou výzvou, niečo sa pri jeho riešení naučili a ideálne, aby zažili radosť z toho, že riešenie dokázali vymyslieť.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku. Pozrite tiež informácií viac na Wikipédií.