Uhly trojuholníka

V trojuholníku ABC je uhol beta o 15° väčší ako uhol alfa. Zostávajúci uhol je o 30° väčší ako súčet uhlov alfa a beta. Vypočítajte uhly trojuholníka.

Správna odpoveď:

α =  30 °
β =  45 °
γ =  105 °

Postup správneho riešenia:

β=15+α γ=30+α+β α+β+γ=180  αβ=15 α+βγ=30 α+β+γ=180  Riadok2Riadok1Riadok2 αβ=15 2βγ=15 α+β+γ=180  Riadok3Riadok1Riadok3 αβ=15 2βγ=15 2β+γ=195  Riadok3Riadok2Riadok3 αβ=15 2βγ=15 2γ=210  γ=2210=105 β=215+γ=215+105=45 α=15+β=15+45=30=30  α=30 β=45 γ=105Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: