Trojuholníku 24271

V trojuholníku ABC je veľkosť vnútorného uhla beta tretinou veľkosti uhla alfa ao 20° väčšia ako veľkosť uhla gama. Určite veľkosti vnútorných uhlov tohto trojuholníka.

Správna odpoveď:

A =  120
B =  40
C =  20

Postup správneho riešenia:


B=A/3
B = 20+C
A+B+C=180

A-3B = 0
B-C = 20
A+B+C = 180

Riadok 3 - Riadok 1 → Riadok 3
A-3B = 0
B-C = 20
4B+C = 180

Pivot: Riadok 2 ↔ Riadok 3
A-3B = 0
4B+C = 180
B-C = 20

Riadok 3 - 1/4 · Riadok 2 → Riadok 3
A-3B = 0
4B+C = 180
-1,25C = -25


C = -25/-1,25 = 20
B = 180-C/4 = 180-20/4 = 40
A = 0+3B = 0+3 · 40 = 120

A = 120
B = 40
C = 20

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálnych veličín:

Úroveň náročnosti úlohy:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: