Dvojnásobkom 83240

V trojuholníku ABC je veľkosť vnútorného uhla beta dvojnásobkom veľkosti uhla alfa a veľkosti uhla gama je o 20 stupňov menšia ako veľkosť uhla beta. Urči veľkosť všetkých vnútorných uhlov tohto trojuholníka.

Správna odpoveď:

α =  40 °
β =  80 °
γ =  60 °

Postup správneho riešenia:

β=2α γ = β20   α + β + γ = 180    α + 2α + (β20) = 180  α + 2α + (2α20) = 180  5α = 180+20  α=5180+20=40
β=2 α=2 40=80
γ=β20=8020=60=60   Skuˊsˇka spraˊvnosti:   s=α+β+γ=40+80+60=180 Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: