Štvoruholníka 7583

Pre veľkosti vnútorných uhlov štvoruholníka ABCD platí: uhol alfa je o 26° väčší ako uhol beta, dvojnásobok uhla Beta je o 5° menší ako uhol gama a uhol gama je o 36° väčší ako uhol delta. Určite uhly.

Správna odpoveď:

A =  86
B =  60
C =  125
D =  89

Postup správneho riešenia:


A = 26 + B
2·B = C-5
C = 36 + D
A+B+C+D = 360

A-B = 26
2B-C = -5
C-D = 36
A+B+C+D = 360

Riadok 4 - Riadok 1 → Riadok 4
A-B = 26
2B-C = -5
C-D = 36
2B+C+D = 334

Riadok 4 - Riadok 2 → Riadok 4
A-B = 26
2B-C = -5
C-D = 36
2C+D = 339

Pivot: Riadok 3 ↔ Riadok 4
A-B = 26
2B-C = -5
2C+D = 339
C-D = 36

Riadok 4 - 1/2 · Riadok 3 → Riadok 4
A-B = 26
2B-C = -5
2C+D = 339
-1,5D = -133,5


D = -133,5/-1,5 = 89
C = 339-D/2 = 339-89/2 = 125
B = -5+C/2 = -5+125/2 = 60
A = 26+B = 26+60 = 86

A = 86
B = 60
C = 125
D = 89

Vypočítané naším kalkulátorom sústavy lineárnych rovníc.Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Máte sústavu rovníc a hľadáte kalkulačku sústavy lineárnych rovníc?
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: