Vnitřní úhly 6

V trojúhelníku ABC je velikost vnitřního úhlu beta třetinou velikosti úhlu alfa a o 20° větší než velikost úhlu gama. Určete velikosti vnitřních úhlů tohoto trojúhelníku.

Správná odpověď:

A =  120
B =  40
C =  20

Postup správného řešení:


B=A/3
B = 20+C
A+B+C=180

A-3B = 0
B-C = 20
A+B+C = 180

Řádek 3 - Řádek 1 → Řádek 3
A-3B = 0
B-C = 20
4B+C = 180

Pivot: Řádek 2 ↔ Řádek 3
A-3B = 0
4B+C = 180
B-C = 20

Řádek 3 - 1/4 · Řádek 2 → Řádek 3
A-3B = 0
4B+C = 180
-1,25C = -25


C = -25/-1,25 = 20
B = 180-C/4 = 180-20/4 = 40
A = 0+3B = 0+3 · 40 = 120

A = 120
B = 40
C = 20

Vypočtené naším kalkulátorem soustavy lineárních rovnic.Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: