Úhel - slovní úlohy a příklady

Počet nalezených příkladů: 538

 • 15-úhelník
  220px-Regular_polygon_15_annotated.svg Vypočítejte obsah pravidelného 15-úhelníka vepsaného do kružnice o poloměru r = 4. Výsledek uveďte s přesností na dvě desetinná místa.
 • Minutová ručička
  clock+ Jakou dráhu popíše hrot minutové ručičky hodin dlouhé 6cm za 20 minut pokud víme, že počáteční poloha ručičky s konečnou svírají navzájem úhel 120°?
 • Dvanásťuholník
  clocks Vypočítejte velikost menšího z úhlů, který určují přímky A1 A4 a A2 A10 v pravidelném dvanásťuholníku A1A2A3. .. A12. Výsledek uveďte v stupních.
 • Úhly
  angles Je pravda že sousední úhly nemají společné rameno?
 • Referenční úhel
  anglemeter Najděte referenční úhel následujících úhlů:
 • Úhly
  angles_4 Vypočti: 127° 37' - 58° 48'
 • Uhly
  fun1 Které z daných úhlů jsou tupé?
 • 3-úhelník
  triangle2 Může být největší úhel v trojúhelníku menší než 20°?
 • Úhlopříčka
  rhombus Může mít kosočtverec jednu úhlopříčku stejně dlouhou jako stranu?
 • Sousední
  graph K úhlu 136° určete velikost sousedního úhlu.
 • Ručičky hodin
  clocks Jakou velikost má tupý úhel, který svírají ručičky hodin o 12:20?
 • Úhly kosočtverce
  rhombus2 Pokud je jeden úhel v kosočtverci rovný 159°, jak velký je k němu sousední úhel kosočtverce?
 • 6úhelník - jednoduché
  hexagons Obvod pravidelného šestiúhelníku je 113. Určete poloměr jeho opsané kružnice.
 • 3-úhelník 3
  triangle_3 Dva úhly v trojúhelníku jsou 90° a 60°. Má trojúhelník nejméně dvě stejné strany?
 • Malá ručička
  clock2_1 O jaký úhel se posune malá ručička na hodinách za jednu hodinu a 38 minut?
 • Stupně na radiány
  angle Přepočítejte velikost rovinného úhlu α = 9°39'15" do obloukové míry:
 • Trojúhelník
  triangle_inequality Výpočtem zjistěte, zda je možné sestrojit trojúhelník s délkami stran 28 31 34.
 • RR lichoběžník v3
  rovnobezky_uhly V rovnoramenného lichoběžníku ABCD je velikost úhlu β = 81° Napiš velkosti úhlů α, γ a δ.
 • Komplementární úhly
  angles_2 Dva úhly jsou komplementární. Pokud je jeden úhel měří 10°, kolik měří druhý úhel?
 • 10 dílů
  circle_div Jak rozdělit kruh na 10 dílů (geometricky)?

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.