Stupně na radiány

Přepočítejte velikost rovinného úhlu α = 9°39'15" do obloukové míry:

Správná odpověď:

α =  0,17 rad

Postup správného řešení:

α=180π(9+6039+360015)=0,17 radNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte si převody jednotek úhlů úhlové stupně, minuty, sekundy, radiány.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

    Jednotky fyzikálních veličin:

    Úroveň náročnosti úkolu:

    Související a podobné příklady: