Úhlová kalkulačka

Úhlová kalkulačka umožňuje převody úhlů zadaných ve stupních, minutách, sekundách na desetinné číslo, radiány navzájem, zpět a mezi sebou. Umí vyhodnotit i jednoduché početní úkony - sčítání úhlů, odčítání úhlů, normalizace úhlů do intervalu <0,360°> nebo <-180°, 180°> apod. Úhlové jednotky - nezaměňovat s časovými vteřinami, minutami či teplotními stupni Celsia.Příklady:


60°15'45"     pi/2     55.5     5 min + 16 min     3/2 pi     60° + 45" -12'     pi/2 + 60°     5 rad + 45°50'     3 * 12pi     pi/2 - pi/3     -pi/2     3*360     60°15'45" - 15'