Sousední

K úhlu 149° určete velikost sousedního úhlu.

Správná odpověď:

x =  31 °

Postup správného řešení:

x=180149=31Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:

Související a podobné příklady: