Vypočtěte

Vypočtěte velikost třetího vnitřního úhlu v trojúhelníku ABC pokud: α = 48°, γ = 65°.

Správná odpověď:

β =  67 °

Postup správného řešení:

α=48  γ=65   α+β+γ=180°  β=180αγ=1804865=67Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

K vyřešení této úlohy jsou potřebné tyto znalosti z matematiky:

Jednotky fyzikálních veličin:

Úroveň náročnosti úkolu:


 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1

Související a podobné příklady: