Příklady pro 8. ročník (pro osmáky)

Počet nalezených příkladů: 4011

 • Střední příčka
  trianles Je pravda že stredná priečka rozpoľuje trojuholník?
 • Polovina
  one_half Polovina z ? je: ?
 • Rok
  calendar_2 Kolik procent v nepřestupném roce tvoří soboty a neděle?
 • Procentá
  percent2 Vyjádřete v procentech:
 • Kvadr. rovnica
  eq2_4 Rešte kvadratickou rovnici: ?
 • Dvoučleny
  two_persons K dvojčlenu ? přidejte takové číslo, aby vzniklý tříčlen byl druhou mocninou dvoučlenu.
 • Odmocniny
  roots Čemu se rovná součin druhých odmocnin z 295936?
 • ABS
  sphere_nice Jaká je hodnota výrazu ??
 • Divné x
  pie Pro které x platí x=2x?
 • Sedmina hore dolu
  equations_1 Které číslo zvětšeno o svou sedminu dá 32 ?
 • Výška 2
  1unilateral_triangle Vypočítejte výšku rovnostranného trojúhelníku se stranou 14.
 • Převrácená hodnota
  inverse Je pravda (dokažte to) že pokud a > b > 0 platí: ?
 • Vlajka
  cr_flag Kolik procent zaujímá bílá barva na české vlajce?
 • Devítiúhelník
  9gon Součet velikosti vnitřních úhlů devítiúhelníka je:
 • Urči číslo
  fib2 Určete číslo x tak aby ?.
 • Odmocnina
  sq_root Použite větu o odmocňování odmocniny: ?
 • NC1
  bulb2 Přičteme-li k neznámému číslu jeho čtvrtinu, dostaneme 210. Urči neznámé číslo.
 • Kombinace 6
  combinatorics Napište všechny dvouprvkové kombinace z prvků a, b, c, d.
 • Hokejista
  hokej Hokejista dal z 15 střel 6 branek. Na kolik % byl úspěšný?
 • Vypočítej
  percent2_1 0,6 procent z n je 18. vypočítej n.

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.