Rovnoramenný trojuholník kalkulačka
Prosím zadajte dve vlastnosti rovnoramenného trojuholníka

Poznám symboly: a,b c, v, S, o, A, B, C, r, R


Táto kalkulačka rovnoramenného trojuholníka vypočíta ľubovoľný rovnoramenný trojuholník zadaný dvoma jeho vlastnosťami. Teda umožňuje výpočet všetkých parametrov trojuholníka, ak zadáte dva jeho parametre napr. základňu b a rameno a. Nie je však problém vypočítať rovnoramenný trojuholník napríklad zo znalosti obsahu a obvodu (S=12 o=16).

Príklady výpočtu rovnoramenných trojuholníkov:


Rovnoramenný trojuholník v slovných úlohách v matematike:slovné úlohy - viacej »