Vypočítajte

a) Obvod rovnostranného trojuholníka ABC je 63 cm. Vypočítajte veľkosti strán trojuholníka a jeho výšku.

b) Pravouhlý rovnoramenný trojuholník má obsah 40,5 cm štvorcových. Aký veľký je jeho obvod ?

c) Vypočítajte obsah štvorca, ak veľkosť uhlopriečky je 15 cm.

Správna odpoveď:

a=b=c =  21 cm
h =  18,1865 cm
o =  30,7279 cm
S =  112,5 cm2

Postup správneho riešenia:

a=63/3=21 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

h=3/2 (63/3)=18,1865 cm
o=(2+2) 2 40,5=30,7279 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

S=(15/2)2=112,5 cm2Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: