Rovnoramenný IV

V rovnoramennom trojuholníku ABC je |AC|=|BC| = 13. |AB| = 10. Vypočítajte polomer vpísanej (r) a opísanej (R) kružnice.

Správna odpoveď:

r =  3,33
R =  7,04

Postup správneho riešenia:

h2=b2(c/2)2 h=13252=12 (bc/2)2+r2=(hr)2 82+r2=h22hr+r2 82=h22hr 82=122212r r=(12282)/(212)=3,33 
(c/2)2=h(2Rh)  R=2hc2/4+h2 R=21252+122 R=7,04

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: