Trojuholník - opísaná

Vypočítaj dĺžky strán trojuholníka ABC, v ktorom α = 113°, β = 48° a polomer kružnice trojuholníku opísanej je r = 10 cm.

Správna odpoveď:

a =  18,4101 cm
b =  14,8629 cm
c =  6,5114 cm

Postup správneho riešenia:

R=10 A=113 B=48 C=180AB=18011348=19 a=2 R sinA=2 R sin113° =2 10 sin113° =2 10 0,920505=18,41=18,4101 cm
b=2 R sinB=2 R sin48° =2 10 sin48° =2 10 0,743145=14,863=14,8629 cm
c=2 R sinC=2 R sin19° =2 10 sin19° =2 10 0,325568=6,511=6,5114 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1

Súvisiace a podobné príklady: