V trojuholníku 16

V trojuholníku ABC poznáme a = 4 cm, b = 6 cm, γ = 60°. Vypočítajte obsah, polomer vpísanej a opísanej kružnice.

Správna odpoveď:

S =  10,3923 cm2
r =  1,3592 cm
R =  3,0551 cm

Postup správneho riešenia:

a=4 cm b=6 cm γ=60   c2 = a2+b2  2ab cos γ  c=a2+b22 a b cosγ=a2+b22 a b cos60° =42+622 4 6 cos60° =42+622 4 6 0,5=5,2915 cm  s=2a+b+c=24+6+5,29157,6458 cm  S=s (sa) (sb) (sc)=7,6458 (7,64584) (7,64586) (7,64585,2915)=6 3 cm cm=10,3923 cm2
S=r s  r=S/s=10,3923/7,6458=1,3592 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

R=4 r sa b c=4 1,3592 7,64584 6 5,2915=3,0551 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Naša kalkulačka na výpočet percent Vám pomôže rýchlo vypočítať rôzne typické úlohy s percentami.
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Prajete si premeniť jednotku času, napr. hodiny na minúty?
Kosínusovú vetu priamo používa kalkulačka SUS trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.
Vyskúšajte si prevody jednotiek uhlov uhlové stupne, minúty, sekundy, radiány.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5

Súvisiace a podobné príklady: