Ťažnice v PT

V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C sú dané veľkosti ťažníc ta=5, tb=2√10.
Vypočítajte veľkosti strán trojuholníka ABC a polomer kružnice opísanej tomuto trojuholníku.

Správna odpoveď:

a =  6
b =  4
c =  7,2111
R =  3,6056

Postup správneho riešenia:

t1=5 t2=2 10=2 106,3246  t12 = (a/2)2 + b2 t22 = (b/2)2 + a2  t12 = (t22  (b/2)2)/4 + b2 4t12 = t22  (b/2)2 + 4b2 4t12  t22 = 4b2  b2/4 16t12  4t22 = 16b2  b2 16t12  4t22 = 15b2  b=1516 t124 t22=1516 524 6,32462=4  a=t22(b/2)2=6,32462(4/2)2=6
c=a2+b2=62+42=2 13=7,2111
R=c/2=7,2111/2=13=3,6056

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte pomoc s výpočtom koreňov kvadratickej rovnice?
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3   video4   video5   video6

Súvisiace a podobné príklady: