Trojuholník PRT

V rovnoramennom pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom
pri vrchole C platí o súradniciach bodov:

A (-1, 2); C (-5, -2)

Vypočítajte dĺžku strany AB.

Správna odpoveď:

x =  8

Postup správneho riešenia:

x=2 (1+5)2+(2+2)2=8Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Základom výpočtov v analytickej geometrií je dobrá kalkulačka rovnice priamky, ktorá zo súradníc dvoch bodov v rovine vypočíta smernicový, normálový aj parametrický tvar priamky, smernicu, smerový uhol, smerový vektor, dĺžku úsečky, priesečníky so súradnícovými osami atď.
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vypočet rovnoramenného trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

Na vyriešenie tejto úlohy sú potrebné tieto znalosti z matematiky:


 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: