V pravouhlom 8

V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C poznáme dĺžku strany AB = 24 cm a uhol pri vrchole B = 71°. Vypočítajte dĺžku odvesien trojuholníka.

Správna odpoveď:

a =  7,8136 cm
b =  22,6924 cm

Postup správneho riešenia:

c=24 cm B=71   cosB=a:c  a=c cosB=c cos71° =24 cos71° =24 0,325568=7,814=7,8136 cm
sinB=b:c  b=c sinB=c sin71° =24 sin71° =24 0,945519=22,692=22,6924 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2

Súvisiace a podobné príklady: