Trojuholníku 6568

V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je dané : a=17cm, Vc=8 cm. Vypočítajte dĺžku strán b, c, jeho obsah S, obvod o, dĺžku polomerov kružníc trojuholníka opísané R a vpísané r a veľkosť uhlov alfa a beta.

Správna odpoveď:

b =  9,0667 cm
c =  19,2667 cm
S =  77,0667 cm2
o =  45,3333 cm
A =  61,9275 °
B =  28,0725 °
r =  3,4 cm
R =  9,6333 cm

Postup správneho riešenia:

a=17 cm h=8 cm c1=a2h2=17282=15 cm h2 = c1   c2 c2=h2/c1=82/15=15644,2667 cm c=c1+c2=15+4,2667=1528919,2667 b=c2a2=19,26672172=9,0667 cm
c=19,2667=19,2667 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

S=2a b=217 9,0667=151156 cm2=77,0667 cm2
o=a+b+c=17+9,0667+19,2667=45,3333 cm
A=π180°arcsin(a/c)=π180°arcsin(17/19,2667)=61,9275=61°5539"
B=π180°arcsin(b/c)=π180°arcsin(9,0667/19,2667)=28,0725=28°421"
r=2a+bc=217+9,066719,2667=517 cm=3,4 cm
R=2c=219,2667=30289 cm=9,6333 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Pozrite aj našu kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: