Trojuholníku 6568

V pravouhlom trojuholníku ABC s pravým uhlom pri vrchole C je dané : a=17cm, Vc=8 cm. Vypočítajte dĺžku strán b, c, jeho obsah S, obvod o, dĺžku polomerov kružníc trojuholníka opísané R a vpísané r a veľkosť uhlov alfa a beta.

Správna odpoveď:

b =  9,0667 cm
c =  19,2667 cm
S =  77,0667 cm2
o =  45,3333 cm
A =  61,9275 °
B =  28,0725 °
r =  3,4 cm
R =  9,6333 cm

Postup správneho riešenia:

a=17 cm h=8 cm c1=a2h2=17282=15 cm h2=c1 c2 c2=h2/c1=82/15=15644,2667 cm c=c1+c2=15+4,2667=1528919,2667 b=c2a2=19,26672172=9,0667 cm
c=19,2667=19,2667 cm

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.

S=2a b=217 9,0667=151156 cm2=77,0667 cm2
o=a+b+c=17+9,0667+19,2667=45,3333 cm
A=π180°arcsin(a/c)=π180°arcsin(17/19,2667)=61,9275=61°5539"
B=π180°arcsin(b/c)=π180°arcsin(9,0667/19,2667)=28,0725=28°421"
r=2a+bc=217+9,066719,2667=517 cm=3,4 cm
R=2c=219,2667=30289 cm=9,6333 cmNašiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.Tipy na súvisiace online kalkulačky
Hľadáte štatistickú kalkulačku?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: