Pravoúhly trojúhelník 9

V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem při vrcholu C je dáno : a=17cm, Vc=8 cm. Vypočítejte délku stran b, c, jeho obsah S, obvod o, délku poloměrů kružnic trojúhelníku opsané R a vepsané r a velikost úhlů alfa a beta.

Správná odpověď:

b =  9,0667 cm
c =  19,2667 cm
S =  77,0667 cm2
o =  45,3333 cm
A =  61,9275 °
B =  28,0725 °
r =  3,4 cm
R =  9,6333 cm

Postup správného řešení:

a=17 cm h=8 cm c1=a2h2=17282=15 cm h2=c1 c2 c2=h2/c1=82/15=15644,2667 cm c=c1+c2=c1+1564=15+4,2667=1528919,2667 b=c2a2=19,26672172=9,0667 cm
c=15289=19,2667 cm

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.

S=2a b=2a 15136=217 9,0667=151156 cm2=77,0667 cm2
o=a+b+c=a+15136+15289=17+9,0667+19,2667=45,3333 cm
A=π180°arcsin(a/c)=π180°arcsin(17/19,2667)=61,9275=61°5539"
B=π180°arcsin(b/c)=π180°arcsin(9,0667/19,2667)=28,0725=28°421"
r=2a+bc=2a+1513615289=217+9,066719,2667=517 cm=3,4 cm
R=2c=215289=30289 cm=9,6333 cmNašel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte statistickou kalkulačku?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: