Vyjádření neznámé ze vzorce - příklady

Počet nalezených příkladů: 1363

 • Ze vzorce
  cuboid Ze vzorce povrchu kvádru S=2. (ab+ac+bc) vyjádři neznámou c. C =?
 • Neznáme číslo
  5nums_1 Určte neznáme číslo, ktorého dvojnásobok jeho štvrtej mocniny sa rovná jeho piatej mocnine.
 • Mocniny
  graph-parabola Určete neznámé číslo, jehož dvanáctou mocninu když vydělíme jeho devátou mocninou, dostanu číslo 27 krát větší než neznámé číslo. Určete neznámé číslo.
 • Neznámé číslo 7
  percents2_9 16% z neznámého čísla je o 21 méně než neznámé číslo. Určete toto přirozené neznámé číslo.
 • Ve třídě 12
  skola Ve třídě je x dívek a 9 chlapců. Napiš vzorec pro počet y všech žáků třídy. Ze vzorce vyjádři počet dívek.
 • Neznáme číslo 24
  numbs_6 Pokud k neznámému číslu připočteme 20 dostaneme 50% z jeho trojnásobku. Jaké je to číslo?
 • Roznásobení
  plusminus_2 Upravte výraz: (a-2)*(a-b+5)
 • Procenta neznáeho čísla
  percent_5 19% z neznámeho čísla je o 12 méně než 23% z téhož čísla. Určete neznámé číslo.
 • Zjednodušte
  eq2 Zjednodušte 5a. (-3a)
 • V aritmetické
  sequence_geo_12 V aritmetické posloupnosti je dáno: Sn=222, n=12, a1=2. Určete d, a12.
 • Neznáme číslo
  5to2 Lucie řekla: Mám na mysli takové číslo, které když zasadím za x ve výrazu x1/3, hodnota výrazu bude 5. Které číslo Lucie myslela?
 • Kvocient GP
  geometric_1 Určete kvocient GP, pokud a1=5 a a1+a2=12.
 • Mnohočlen 2
  eq1_6 Zjednodušte zápis mnohočlenu: (x+2)2+(x-2)(x+2)
 • Kolikaúhelník
  ngon Kolikaúhelník má 275 úhlopříček?
 • Aritmetická postupnosť
  Arithmetic-medal a1 = 1 s40 = 1600 a40 = ?
 • Diference
  diff Určete diferenci AP, pokud a3 = 7, a a4 + a5 = 71.
 • Myslel neznáme
  hyperbola_2 Dano si vymyslel přirozené číslo. Když toto číslo změnil v poměru 2:5, dostal číslo 2,8. Určte, jaké číslo si Dano myslel.
 • Mocninky
  parabola_1 Které kladné číslo se rovná dvojnásobku své druhé mocniny?
 • Výraz - funkce
  parabola2_1 Ak k(x+6)= 4x2 + 20, čemu se rovná k(10)?
 • AP - 11
  apollo Určete aritmetickou posloupnost. a3+a4=10 a2+a5=11

Máš zajímavý příklad nebo úlohu, který nevíš vypočítat? Vlož úlohu a my Ti ju zkusíme vypočítat.Na tuto e mailovou adresu Vám odpovíme řešení; řešené příklady přibývají i zde. Pokud ji uvedete, uveďte ji bezchybně a zkontrolujte si zda nemáte plný mailbox.

Prosím nevkládejte soutěžní úlohy z aktuálních soutěží typu Matematická olympiáda , korenšpondenčné semináře, Pytagoriády atd.