Trojúhelníku 83154

V pravoúhlém trojúhelníku ABC s pravým úhlem u vrcholu C jsou dány velikosti těžnic ta=5, tb=2√10.
Vypočítejte velikosti stran trojúhelníku ABC a poloměr kružnice popsané tomuto trojúhelníku.

Správná odpověď:

a =  6
b =  4
c =  7,2111
R =  3,6056

Postup správného řešení:

t1=5 t2=2 10=2 106,3246  t12 = (a/2)2 + b2 t22 = (b/2)2 + a2  t12 = (t22  (b/2)2)/4 + b2 4t12 = t22  (b/2)2 + 4b2 4t12  t22 = 4b2  b2/4 16t12  4t22 = 16b2  b2 16t12  4t22 = 15b2  b=1516 t124 t22=1516 524 6,32462=4  a=t22(b/2)2=6,32462(4/2)2=6
c=a2+b2=62+42=2 13=7,2111
R=c/2=7,2111/2=13=3,6056

Vyzkoušejte výpočet přes naší kalkulačku trojúhelníků.
Našel jsi chybu či nepřesnost? Klidně nám ji napiš.Tipy na související online kalkulačky
Hledáte pomoc s výpočtem kořenů kvadratické rovnice?
Máte lineární rovnici nebo soustavu rovnic a hledáte její řešení? Nebo máte kvadratickou rovnici?
Vyzkoušejte také naši kalkulačku pravouhlého trojuholníka.
Vyzkoušejte také naši trigonometrickou trojúhelníkovou kalkulačku.

 
Doporučujeme k tomuto príkladu si prohlédnout toto výukové video: video1   video2

Související a podobné příklady: