Rovnostranný trojuholník

Vypočítajte obsah rovnostranného trojuholníka, ktorého obvod je 72cm.

Správna odpoveď:

S =  249,4153 cm2

Postup správneho riešenia:

o=72 cm  a=o/3=72/3=24 cm  S=ah/2 h=3/2 a  S=a2 3/4=242 3/4=144 3=249,4153 cm2

Vyskúšajte výpočet cez kalkulačku trojuholníkov.
Našiel si chybu či nepresnosť? Kľudne nám ju napíš.avatarTipy na súvisiace online kalkulačky
Máte lineárnu rovnicu alebo sústavu rovníc a hľadáte jej riešenie? Alebo máte kvadratickú rovnicu?
Pytagorova veta je základ výpočtov aj kalkulačky pravouhlého trojuholníka.
Pozrite aj našu trigonometrickú trojuholníkovu kalkulačku.

 
Odporúčame k tejto úlohe z matematiky si pozrieť toto výukové video: video1   video2   video3

Súvisiace a podobné príklady: