Výpočet trojúhelníku SV
Prosím zadejte souřadnice tří vrcholů


Kalkulačka řeší trojúhelník zadaný souřadnicemi tří vrcholů v rovině (nebo v 3D prostoru). Kalkulačka plochy trojúhelníku podle bodů v rovině. Používá Heronův vzorec a trigonometrické funkce pro výpočet obsahu (plochy) trojúhelníku a jeho dalších vlastností.
Kalkulačka používá následující postup řešení: Ze tří dvojích bodů určí Pythagorovou větou délky stran trojúhelníku. Následuje výpočet neznámých parametrů trojúhelníku použitím totožného postupu jako při řešení SSS trojúhelníku.

Trojúhelník v analytických úkolech:slovní úlohy - více »